Autobuses EMT

8  Legazpi / Valdebernardo

71 Manuel Becerra / Puerta de Arganda

130 Villaverde Alto / Vicálvaro

E4 Felipe II / Valdebernardo

Metro

Linea 9

Valdebernardo